FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Meldingsmonopol? Apple's iMessage Under Granskning

Det Amerikanske teknologiselskapet har lenge holdt iMessage eksklusivt for iOS-enheter. Dette blir det kanskje slutt på.
Oppdatert 29. November
Flere interessegrupper har oppfordret det amerikanske Justisdepartementet (DOJ) til å etterforske Apples dominans innen meldingstjenester og app-markeder. Disse oppfordringene til etterforskning fremhever Apples påståtte konkurransehemmende atferd – spesielt deres nylige handling mot Beeper, en tjeneste designet for å integrere iMessage med Android-telefoner.

Beeper kontroversien

Beepers forsøk på å bygge en bro mellom Android og Apple meldingstjenester ble møtt med motstand fra Apple, som siterte sikkerhets- og personvernsrisiko. Denne hendelsen anses som et klassisk eksempel på Apple som beskytter sin ‘lukkede hage’ – det eksklusive økosystemet av sine produkter og tjenester.

Tilsynsgrupper Tar Stilling

Grupper som Tech Oversight Project og Demand Progress, sammen med andre som Electronic Frontier Foundation, er i forkant av disse oppfordringene. De argumenterer for at Apples praksis, slik som å favorisere sine egne apper og kontrollere App Store, kveler konkurransen og skader forbrukerne.

DOJs Rolle

DOJ har vurdert Apple for mulige brudd på konkurranselovene siden 2020. De nylige utviklingene kan akselerere DOJ’s beslutningsprosess

Senatets Inngripen

Senatets justiskomité, ledet av Dick Durbin og Amy Klobuchar, har også blitt bedt om å gjennomføre sin egen etterforskning. De er spesielt bekymret for hvordan Apples praksiser, som eksklusiviteten til iMessage på egne enheter, kan påvirke markedet.

iMessages Unike Posisjon

Apples strategi for å holde iMessage eksklusivt til sine egne enheter, kombinert med funksjoner som grønne bobler for Android-tekster, har blitt kritisert for å utnytte sosiale dynamikker for å opprettholde sin markedsdominans.

Større Implikasjoner

Denne situasjonen er en del av en større diskusjon om makt og innflytelse til store teknologiselskaper i USA. Nylige avgjørelser, som den mot Googles monopol på app-butikker, understreker økende granskning av teknologigiganter og deres markedspraksis.

Hva skjer videre?

Med økende press og økt regulatorisk interesse, må Apple kanskje revurdere sine retningslinjer og åpne opp sine plattformer for mer konkurranse. Utfallet av disse etterforskningene kan ha betydelige implikasjoner for teknologiindustriens fremtidige landskap.

Publisert 21.12.23